Α’ τάξη

Η Α’ τάξη το σχολικό έτος 2019-2020

 

  • Μεγεθος ταξης 8
  • Class Staff 2 Teachers, 3 Caretakers