3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εορτάζεται σε όλον τον πλανήτη στις 3 Δεκεμβρίου με στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Η μέρα αυτή θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992 και επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Στο σχολείο μας η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία τιμήθηκε πραγματοποιώντας ποικίλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.