Δράση «Η τσάντα στο σχολείο»

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται φέτος στο σχολείο μας η δράση «Η τσάντα στο σχολείο». Τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα κάθε μήνα οι μαθητές δεν έχουν σχολικές υποχρεώσεις για τη Δευτέρα. Μπορούν έτσι να περνούν δημιουργικό χρόνο με τους γονείς και τους φίλους τους ή να διευρύνουν τις δυνατότητες ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που άπτονται των προσωπικών τους ενδιαφερόντων.